PAWEŁ MOCZYDŁOWSKI

Socjolog, kryminolog, publicysta i urzędnik państwowy, pułkownik Służby Więziennej. W latach 1990–1994 kierował Centralnym Zarządem Zakładów Karnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od 1990 do 1994 zajmował stanowisko dyrektora generalnego i dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w randze pułkownika Służby Więziennej. Zasiadał w Zespole Doradczym ds. Reformy Systemu Bezpieczeństwa Państwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji ds. Reformy Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości . Był także doradcą w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Wałęsy.

Współpracował z Open Society Institute jako ekspert ds. więziennictwa w postkomunistycznych krajach azjatyckich: Azerbejdżanie (1999), Mongolii (2000), Tadżykistanie (2000–2001), Kirgistanie (2000–2004) i Gruzji (2000–2004). Prowadził również badania w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk.

W 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem między innymi  takich publikacji: Drugie życie więźnia, The Hidden Life of Polish Prisons,  Kariera strachu. Bezpieczeństwo publiczne w Polsce.