Michał Rychlik

rychlikdr inż. Michał Rychlik adiunkt w Katedrze Inżynierii Wirtualnej Politechniki Poznańskiej, kierownik Laboratorium Skanowania Przestrzennego oraz Inżynierii Wirtualnej.

Od wielu lat współpracuje z Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w aspekcie identyfikacji osób oraz rekonstrukcji kości i szkieletów z wykopalisk archeologicznych.

Podstawowy obszar badawczy obejmuje aspekty związane z komputerowo wspomaganą inżynierią medyczną CAME (Computer Aided Medical Engineering), szeroko pojętymi technologiami wspomaganymi komputerowo CAx (modelowaniem i przetwarzaniem danych do różnych celów i analiz numerycznych) oraz systemami wizualizacji trójwymiarowej.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie zaawansowanych systemów skanowania przestrzennego (3D), modelowania komputerowego oraz symulacji numerycznych pozwala na stosowanie tych metod w różnych aspektach i dziedzinach nauki oraz techniki.

Realizowane we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi prace badawcze dotyczą aplikacji i opracowywania nowych metod oraz technik pomiarowych, identyfikacyjnych, biometrycznych jak również diagnostycznych.

Autor i współautor ponad 70 publikacji głównie o zakresie międzynarodowym. Kierownik oraz główny wykonawca w wielu grantach badawczych krajowych i międzynarodowych. Oprócz artykułów w czasopismach oraz materiałach konferencyjnych, autor lub współautor 11 rozdziałów w książkach (w tym również anglojęzycznych). Współautor 3 patentów z obszaru ergonomii i medycyny wyróżnionych wieloma medalami (w tym złotymi z wyróżnieniem) i nagrodami na międzynarodowych targach nowoczesnych technologii i wynalazczości.

Uczestnik wielu szkoleń międzynarodowych i krajowych z zakresu systemów biometrycznych, nowoczesnych systemów skanowania przestrzennego, systemów numerycznych. W latach 2013-2015 uczestnik trzech wypraw polarnych organizowanych przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członek Rady Użytkowników PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe); członek Stowarzyszony Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk (PAN) – w kadencji 2012-2016; członek Rady Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, członek międzynarodowej organizacji EUROMECH; członek Polskiego Towarzystwa Odontologii Sądowej; członek Polskiego Towarzystwa Antropologii Sądowej;

Z uwagi na zdobyte doświadczenie od kilku lat wykonuje ekspertyzy i opiniuje w tym również na zlecenie organów procesowych. Wykonywane opinie i ekspertyzy obejmują swym zakresem analizy aspektów technicznych (w tym numeryczne, modelowanie zachodzących zjawisk), jak również biomedyczne (w tym prace w zakresie identyfikacji osób, analizy i przetwarzanie materiałów biomedycznych cyfrowych 2D oraz 3D pozyskanych ze skanowania przestrzennego lub tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego); jak również prace związane z symulacjami komputerowymi oraz wizualizacjami przestrzennymi.