Marta Sierant

Marta SierantAdiunkt w Dziale Archeologii Pradziejowej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, opiekun Pracowni Kultury Pomorskiej. W roku 2003 podjęła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku  archeologia (specjalność: epoka kamienia). W 2008 roku obroniła pracę magisterską pt. „Pochówki zbiorowe w kulturze unietyckiej. Analityka podstaw źródłowych”. W 2013 roku ukończyła Międzywydziałowe Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie Archeologii Sądowej. W 2013 roku brała udział w programie „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce” realizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa i Administracji UAM.

W Muzeum zatrudniona jest od 2008 roku. Początkowo w ramach pracy w Dziale Głównego Inwentaryzatora Muzealiów zajmowała się digitalizacją katalogu MAP w programie MuzArp. Następnie podjęła pracę w Dziale Wystaw i Edukacji. Od maja 2015 objęła opiekę na Pracownią Kultury Pomorskiej, którą odwiedzający Muzeum mogą skojarzyć z urnami twarzowymi prezentowanymi na jednej z wystaw stałych. Współprowadziła i koordynowała w latach 2012-2015 działania Młodzieżowego Klubu Archeologa. Jest również współorganizatorem m.in.: wystaw czasowych, w tym „Przemoc i rytuał w neolicie. Grób zbiorowy Kultury Amfor Kulistych w Koszycach koło Krakowa”, imprez tematycznych takich jak: Letnia Akademia Malucha, Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Muzeów i wiele innych.

zainteresowania: II Wojna Światowa, lektura kryminałów, medycyna sądowa.