Ewa Kraskowska

Ewa Kraskowska foto

prof. zw. dr hab. Ewa Kraskowska

Literaturoznawczyni, sporadycznie tłumaczka współczesnej prozy brytyjskiej, kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Autorka licznych artykułów z zakresu teorii literatury, krytyki genderowej, historii literatury, translatologii, komparatystyki. Opublikowała książki: Twórczość Stefana Themersona – dwujęzyczność a literatura (Ossolineum 1989), Zofia Nałkowska (Poznań 1999), Piórem niewieścim. Z zagadnień prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego (Poznań 1999, 2003), Siostry Brontë (Kraków 2006), Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii (Poznań 2007). Kociara, psiara i narciarka.

źródło opisu: http://www.amu.edu.pl/teolit/o-zakladzie/pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi/prof.-zw.-dr-hab.-ewa-kraskowska